ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9030090 "Предпроектни проучвания за обект: "Изграждане на екоурбанистични зони в Еврорегион Долен Дунав - модели за устойчиво градско развитие" по програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 04.06.2014 16:58

№ в РОП/ПОП: 9030090

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за приключване на договор от 24.09.2014 г. с "Ес Пи Консулт БГ" ООД
публикуван на: 01.04.2015 11:43:00
57,1 KB
Протокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,5 MB
Документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
434,5 KB
Техническо задание
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
959,6 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
100,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.06.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

11.06.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
04.03.2015 214
03.11.2014
ЕС ПИ КОНСУЛТ ООД 8'333.33 лв. 02.04.2015
16.03.2015 214
03.11.2014
ЕС ПИ КОНСУЛТ ООД 5'133.33 лв. 02.04.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.