Архив обществени поръчки за Май 2014

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9029299 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9029299 "Избор на представител за осигуряване на артисти: група „Чамбао” – Испания и Балет на лед – Санкт Петербург, Русия за провеждане на самостоятелни концерти в град Велико Търново по дати, съответно: 07.06.2014 г. и „Лешникотрошачката” на 26.11.2014 г." Изпълнена 14.05.2014 16:55
9029233 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9029233 „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново” по обособени позиции: Позиция 1: Сключване на застраховка „Трудова злополука” за служители към структури на Община Велико Търново” Позиция 2: „Сключване на застраховка „Злополука и заболяване” за учащи към структури на Община Велико Търново” Изпълнена 13.05.2014 15:30
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9029169 "Предпроектни проучвания за обект: "Изграждане на екоурбанистични зони в Еврорегион Долен Дунав - модели за устойчиво градско развитие" по програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020" Неизвестен 12.05.2014 16:57
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9029080 "Доставка на лек автомобил за нуждите на Общинска администрация - Велико Търново" Неизвестен 09.05.2014 16:59
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9029003 "СМР на обект "Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост от 18 до 35 години" Неизвестен 08.05.2014 15:08

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.