Архив обществени поръчки за Октомври 2018

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
04154-2013-0001 „Изграждане на тренировъчно игрище със стандартни размери на терена 105/68м. и изкуствено тревно покритие южната част на УПИ IV, кв. 336, гр.Велико Търново, представляващ училищен двор на спортно училище СОУ „Г.С.Раковски” Прекратен договор 31.10.2018 16:28
00073-2018-0044 "Упражняване на авторски надзор при възстановяване на обект „Укрепване на свлачище в гр. Дебелец на общинския път VTR 1010 "/път І-5/ - Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. Чолаковци - ул. "Сан Стефано"- (GAB 3110)" Възложена 29.10.2018 16:48
00073-2018-0043 „Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции” Възложена 26.10.2018 16:57
9082319 "Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността” (като относно отдел „Управление на собствеността” ще се включва управление на общинската собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Социални дейности и здравеопазване” и структурите към нея, дирекция „Култура, туризъм и международни дейности” и структурите към нея, дирекция „Административно обслужване”, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” и структурите към нея, както и друга информация за нуждите на административни структури на Община Велико Търново". Прекратена 24.10.2018 16:25
9082250 „Абонаментно поддържане и реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части за светофарните уредби на територията на град Велико Търново” Възложена 23.10.2018 16:29
9082168 Закупуване на 4 броя автомати за талони за платено паркиране Прекратена 22.10.2018 12:14
00073-2018-0042 Наем на миячни машини (водоноски) за нуждите на ОП „Зелени системи” по обособени позиции. Възложена 22.10.2018 13:30
00073-2018-0040 Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на „Спортно училище — Велико Търново" Възложена 06.10.2018 15:19
00073-2018-0039 „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”. Възложена 05.10.2018 10:42
00073-2018-0041 „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи по обособени позиции”. Възложена 11.10.2018 15:25

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.