„Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи по обособени позиции”.

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи - паркове, градини, междублокови пространства, квартални градинки и площи, улично озеленяване в град Велико Търново по райони: Район Запад (квартал „Колю Фичето”, квартал „Бузлуджа” и район Стара градска част (хълм Царевец, квартал Асенов, ЮПВ, Асеневци и Боруна), квартал „Зона В”, квартал „Чолаковци”, Западен пътен възел, екопътека Лакото – Арбанаси)”
Обособена позиция №2 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Арбанаси”.
Обособена позиция №3 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Дичин“.
Обособена позиция №4 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Къпиново“.
Обособена позиция №5 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Никюп“.
Обособена позиция №6 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Ново село“.
Обособена позиция №7 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Плаково“.
Обособена позиция №8 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Присово“.
Обособена позиция №9 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Пчелище“.
Обособена позиция №10 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Хотница“.
Обособена позиция №11 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Шереметя“.
Обособена позиция №12 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Церова кория“.
Обособена позиция №13 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Беляковец“.
Обособена позиция №14 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Русаля“.
Обособена позиция №15 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Момин сбор“.
Обособена позиция №16 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Балван“.
Обособена позиция №17 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Ветринци“.
Обособена позиция №18 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Емен“.
Обособена позиция №19 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Буковец“.
Обособена позиция №20 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Велчево“.
Обособена позиция №21 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Миндя“.
Обособена позиция №22 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Водолей“.
Обособена позиция №23 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Малки чифлик“.
Обособена позиция №24 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Пушево“.
Обособена позиция №25 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Шемшево“.
Обособена позиция №26 - „Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи на с. Леденик“.
Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на поръчката.
Обособени позиции от №2 до №26 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. За тези обособени позиции не следва да се подават оферти!

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция 1
публикуван на: 07.07.2022 16:42:25
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 1
публикуван на: 07.01.2019 14:32:11
243,7 KB
Договор от 28.12.2018 г. със "Скорпион Инвестстрой" ЕООД за обособена позиция 1
публикуван на: 07.01.2019 14:32:11
2,7 MB
Решение №РД 24-119 от 04.12.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 04.12.2018 15:29:45
1,8 MB
Доклад от 30.11.2018 г.
публикуван на: 04.12.2018 15:29:45
2,0 MB
Протокол №4 от 30.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.12.2018 15:29:45
1,5 MB
Протокол №3 от 27.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.12.2018 15:29:45
1,7 MB
Протокол №2 от 26.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.12.2018 15:29:45
1,5 MB
Протокол №1 от 15.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.12.2018 15:29:45
1,4 MB
Съобщение №91-00-421 от 27.11.2018 г. за отваряне на ценовото предложение
публикуван на: 27.11.2018 15:12:29
1,4 MB
Становище на АОП за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП
публикуван на: 08.11.2018 12:16:35
980,5 KB
Документация за възлагане на обществена поръчка
публикуван на: 12.10.2018 10:46:05
413,8 KB
Решение №РД 24-103/08.10.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 11.10.2018 15:33:27
333,1 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 11.10.2018 15:33:27
1,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

14.11.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

14.11.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.