Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на „Спортно училище — Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с ЕТ "Надежда - Надежда Христова", гр. Велико Търново
публикуван на: 17.10.2019 16:59:25
1,8 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 30.04.2019 13:33:04
235,3 KB
Договор от 12.04.2019 г. с ЕТ "Надежда - Надежда Христова"
публикуван на: 30.04.2019 13:33:04
1,9 MB
Решение №РД 24-17 от 22.02.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 22.02.2019 16:02:31
1,6 MB
Доклад от 22.02.2019 г.
публикуван на: 22.02.2019 16:02:31
2,5 MB
Протокол №4 от 20.02.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.02.2019 16:02:31
1,4 MB
Протокол №3 от 15.02.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.02.2019 16:02:31
2,3 MB
Протокол №1 от 12.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.02.2019 16:02:31
1,5 MB
Съобщение с изх. № 91-00-52 от 15.02.2019 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 15.02.2019 16:31:26
175,7 KB
Протокол №2 от 07.01.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.01.2019 16:42:56
263,0 KB
Разяснение № 91-00-396 от 01.11.2018 г. по документация за участие
публикуван на: 01.11.2018 13:44:47
875,8 KB
Разяснение №91-00-382 от 19.10.2018 г. по документация за участие
публикуван на: 19.10.2018 15:11:42
1,4 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 08.10.2018 10:50:45
382,3 KB
Решение №РД 24-102 от 03.10.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 08.10.2018 10:50:45
1,5 MB
Технически проект част Строителни конструкции
публикуван на: 06.10.2018 15:34:09
2,3 MB
Технически проект част Геодезия 2
публикуван на: 06.10.2018 15:34:09
6,1 MB
Технически проект част Геодезия 1
публикуван на: 06.10.2018 15:34:09
6,5 MB
Технически проект част ВиК
публикуван на: 06.10.2018 15:34:09
2,4 MB
Технически проект част Архитектура
публикуван на: 06.10.2018 15:34:09
1,5 MB
Документация
публикуван на: 06.10.2018 15:34:09
324,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

09.11.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

09.11.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.