"Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността” (като относно отдел „Управление на собствеността” ще се включва управление на общинската собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Социални дейности и здравеопазване” и структурите към нея, дирекция „Култура, туризъм и международни дейности” и структурите към нея, дирекция „Административно обслужване”, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” и структурите към нея, както и друга информация за нуждите на административни структури на Община Велико Търново".

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 24.10.2018 16:25

№ в РОП/ПОП: 9082319

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082319

Документация

Файл Размер
Съобщение с изх. №08-66-27#1/26.11.2018 г. за прекратяване възлагането на обществена поръчка
публикуван на: 26.11.2018 15:58:18
931,6 KB
Протокол от 06.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.11.2018 15:58:18
689,3 KB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 01.11.2018 10:19:07
669,2 KB
Обява №ОБ-27 от 24.10.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 24.10.2018 16:28:56
985,6 KB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 24.10.2018 16:28:56
264,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

05.11.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.11.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.