„Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“;

Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” и

Обособена позиция № 3 „Доставка на консумативи за офис-техника”.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор от 27.02.2019 г. с "Офис експрес сървис" АД за обособена позиция № 2
публикуван на: 22.04.2021 17:10:12
1,8 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция № 2
публикуван на: 14.03.2019 10:47:44
458,1 KB
Договор от 27.02.2019 г. с "Офис експрес сървис" АД за обособена позиция № 2
публикуван на: 14.03.2019 10:47:44
3,5 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 3
публикуван на: 11.02.2019 10:40:21
536,7 KB
Решение № РД 24-9 от 18.01.2019 г. за прекратяване на обособена позиция № 3
публикуван на: 18.01.2019 17:11:29
472,9 KB
Решение № РД 24-8 от 18.01.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция № 2
публикуван на: 18.01.2019 17:11:29
1,7 MB
Решение № РД 24-7 от 18.01.2019 г. за прекратяване на обособена позиция № 1
публикуван на: 18.01.2019 17:11:29
2,0 MB
Доклад от 14.01.2019 г. на комисията
публикуван на: 18.01.2019 17:11:29
3,2 MB
Протокол № 4 от 14.01.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.01.2019 17:11:29
1,6 MB
Протокол № 3 от 09.01.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.01.2019 17:11:29
2,8 MB
Протокол № 1 от 04.12.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.01.2019 17:11:29
1,7 MB
Съобщение № 91-00-13 от 09.01.2019 г за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 09.01.2019 15:16:24
1,4 MB
Протокол № 2 от 17.12.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.12.2018 16:21:24
7,7 MB
Документация за обществена поръчка след Решение № РД 24-111 от 08.11.2018 г.
публикуван на: 12.11.2018 12:10:25
569,0 KB
Решение № РД 24-111 от 08.11.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 12.11.2018 12:10:25
3,3 MB
Решение № РД 24-108 от 23.10.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 26.10.2018 17:00:56
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 26.10.2018 17:00:56
584,0 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 26.10.2018 17:00:56
2,4 MB

Краен срок за подаване на оферта

30.11.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.11.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.