„Изграждане на тренировъчно игрище със стандартни размери на терена 105/68м. и изкуствено тревно покритие южната част на УПИ IV, кв. 336, гр.Велико Търново, представляващ училищен двор на спортно училище СОУ „Г.С.Раковски”

Статус: Прекратен договор

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 31.10.2018 16:36:41
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

02.04.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.04.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.