Архив обществени поръчки за Юни 2015

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2015-0018 "Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране" Възложена 25.06.2015 16:34
00073-2015-0020 "Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново" по обособени позиции" Изпълнена 24.06.2015 13:55
00073-2015-0017 00073-2015-0017 "Извършване на допълнително възникнали вследствие промяна на инвестиционния проект по реда на чл. 154 от ЗУТ строително-ремонтни дейности на обект "Комплексен онкологичен център -Велико Търново - преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение за високоенергийна лъчетерапия и топла комуникационна връзка" Изпълнена 24.06.2015 13:41
9043156 "Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново" Възложена 24.06.2015 13:32
00073-2013-0009 "Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново, по позиции" Изпълнена 16.06.2015 17:38
00073-2013-0032 "Доставка, монтаж на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с новите машини и апаратура за "Комплексен онкологичен център - Велико Търново" във връзка с проект:"Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-11/2011/019 от 07.03.2012г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие" Изпълнена 16.06.2015 17:18
9042748 „Осигуряване на престоя на участниците в летен фестивал „Сцена на вековете” в град Велико Търново чрез хотелско настаняване за периода 22.07.2015 - 02.08.2015 г.” Изпълнена 12.06.2015 10:24
00073-2015-0016 "Участие в летен фестивал "Сцена на вековете", посредством изнасяне на оперните спектакли: "Борислав" – опера от Маестро Георги Атанасов и "Борис Годунов" – опера от Модест Мусоргски, в град Велико Търново" Изпълнена 10.06.2015 13:18
00073-2015-0015 „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на територията на град Велико Търново.” Възложена 09.06.2015 09:44
00073-2015-0014 "Допълнителни строително-монтажни работи по "Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло"- град Велико Търново, втори етап: зона за лека атлетика и ограждащ борд" Изпълнена 04.06.2015 11:42
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.