"Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново, по позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

- позиция 1: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” 1 100 литра или еквивалентни"

- позиция 2: „Доставка на поцинковани кофи за събиране на битови отпадъци 110 литра”

- позиция 3: „Доставка на паркови и улични кошчета за битови отпадъци и кошчета за кучешки екскременти за нуждите на Община Велико Търново”

- позиция 4: „Доставка на кошчета за разделно събиране на отпадъци в офис среда”

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 27.09.2016 17:10:50
65,6 KB

Краен срок за получаване на документи

18.03.2013 17:00

Краен срок за подаване на оферта

28.03.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.03.2013 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
11.04.2016 1499
14.04.2016
ВРЗ ВОЛА ЕКО ЕАД 11'225.00 лв. 15.04.2016
12.11.2015 1361
06.07.2015
ВРЗ ВОЛА ЕКО ЕАД 3'333.33 лв. 30.11.2015
12.11.2015 1355
01.07.2015
ВРЗ ВОЛА ЕКО ЕАД 368.00 лв. 30.11.2015
29.06.2015 1333
29.05.2015
ВРЗ ВОЛА ЕКО ЕАД 3'440.00 лв. 15.07.2015
26.06.2015 1333
29.05.2015
ВРЗ ВОЛА ЕКО ЕАД 4'166.67 лв. 15.07.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.