00073-2015-0017 "Извършване на допълнително възникнали вследствие промяна на инвестиционния проект по реда на чл. 154 от ЗУТ строително-ремонтни дейности на обект "Комплексен онкологичен център -Велико Търново - преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение за високоенергийна лъчетерапия и топла комуникационна връзка"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 24.06.2015 13:41

№ в РОП/ПОП: 00073-2015-0017

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=674670&newver=2

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение
публикуван на: 01.12.2015 14:57:10
37,0 KB
Становище за осъществен предварителен контрол
публикуван на: 04.09.2015 09:55:57
102,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на договора
публикуван на: 17.08.2015 17:04:46
27,5 KB
Информация за изпълнението на договор
публикуван на: 17.08.2015 17:04:46
67,7 KB
Договор от 03.07.2015 г. с Тера ООД
публикуван на: 31.07.2015 15:22:47
7,7 MB
Информация за сключен договор
публикуван на: 03.07.2015 14:27:22
958,4 KB
Информация за датата и основанието за възстановяване на гаранцията за участие
публикуван на: 03.07.2015 14:27:22
33,0 KB
Заповед № РД 22-1406 от дата 02.07.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 02.07.2015 16:41:18
33,5 KB
Доклад от дата 02.07.2015 г. на комисията
публикуван на: 02.07.2015 16:41:18
62,0 KB
Протокол от дата 02.07.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.07.2015 16:41:18
126,5 KB
Решение №РД 24-23 от 26.06.2015 г.
публикуван на: 26.06.2015 17:34:02
78,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

01.07.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.07.2015 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.