"Допълнителни строително-монтажни работи по "Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло"- град Велико Търново, втори етап: зона за лека атлетика и ограждащ борд"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение
публикуван на: 14.05.2016 17:18:57
35,0 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 04.05.2016 16:31:00
64,8 KB
Договор от 16.06.2015 г. с ДЗЗД Велико Търново 2014
публикуван на: 10.07.2015 16:35:39
1,6 MB
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие
публикуван на: 18.06.2015 16:57:20
32,5 KB
Информация за сключен договор с ДЗЗД "ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2014"
публикуван на: 18.06.2015 16:51:39
769,4 KB
Доклад от 15.06.2015 г. на комисията
публикуван на: 15.06.2015 16:28:50
69,0 KB
Заповед № РД 22-1273 от 15.06.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 15.06.2015 16:22:42
37,0 KB
Протокол от 15.06.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.06.2015 16:22:42
84,5 KB
Протокол от 10.06.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.06.2015 16:22:42
113,0 KB
Становище по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
публикуван на: 15.06.2015 16:22:42
59,5 KB
Решение № РД 24-19 от 05.06.2015 г. за откриване на прдоцедура
публикуван на: 05.06.2015 17:09:16
583,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

09.06.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

09.06.2015 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.