"Участие в летен фестивал "Сцена на вековете", посредством изнасяне на оперните спектакли: "Борислав" – опера от Маестро Георги Атанасов и "Борис Годунов" – опера от Модест Мусоргски, в град Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор
публикуван на: 05.07.2016 16:28:58
63,6 KB
Информация за сключен договор
публикуван на: 03.08.2015 17:30:36
93,4 KB
Договор от 06.07.2015 г. със Софийска опера и балет
публикуван на: 21.07.2015 15:33:28
1,4 MB
Информация за датите и основанието за задържане или освобождаване на гаранцията за участие
публикуван на: 21.07.2015 12:15:32
27,5 KB
Заповед № РД 22-1394 от 30.06.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 01.07.2015 15:45:37
107,1 KB
Доклад от 23.06.2015 г. на комисията
публикуван на: 01.07.2015 15:45:37
99,4 KB
Протокол от 23.06.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.07.2015 15:45:37
193,1 KB
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП от АОП
публикуван на: 01.07.2015 15:45:37
78,5 KB
Решение № РД 24-21 от 10.06.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 10.06.2015 17:18:14
78,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

19.06.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.06.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
30.11.2015 2470
07.08.2015
СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ 28'083.33 лв. 11.12.2015
01.10.2015 2470
07.08.2015
СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ 8'333.33 лв. 26.10.2015
09.09.2015 2470
07.08.2015
СОФИЙСКА ОПЕРА 4'166.66 лв. 30.09.2015
10.09.2015 2470
07.08.2015
СОФИЙСКА ОПЕРА 4'166.66 лв. 30.09.2015
15.07.2015 2430
15.07.2015
СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ 85'150.00 лв. 30.07.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.