„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на територията на град Велико Търново.”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 09.06.2015 09:44

№ в РОП/ПОП: 00073-2015-0015

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=670848&newver=2

Извършване на дейности по снегопочистване и опесъчаване на улиците на гр. Велико Търново. Приблизително 98 км дължина на уличната и пътна мрежа на гр. Велико Търново.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 08.10.2020 16:51:28
155,4 KB
Допълнително споразумение №2 от 18.01.17 г.
публикуван на: 25.01.2018 15:23:07
1,2 MB
Обявление за изменение
публикуван на: 15.01.2018 12:29:12
184,7 KB
Допълнително споразумение от 10.01.2018 г. с Нелсен Чистота ООД
публикуван на: 15.01.2018 12:29:12
363,1 KB
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за участие
публикуван на: 29.10.2015 16:35:52
28,0 KB
Договор от 12.09.2015 г. с Нелсен Чистота ООД
публикуван на: 13.10.2015 16:54:25
8,9 MB
Заповед за класиране № РД 22-1652/11.08.15 г.
публикуван на: 14.08.2015 13:59:06
449,2 KB
Пpотокол №3 от 04.08.2015 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 14.08.2015 13:59:06
1,5 MB
Протокол №2 от 29.07.2015 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 14.08.2015 13:59:06
2,5 MB
Протокол №1 от 22.07.2015 г.
публикуван на: 14.08.2015 13:59:06
651,6 KB
Съобщение за отваряне на ценовите оферти № 9100-913/30.07.2015 г.
публикуван на: 30.07.2015 16:19:01
677,5 KB
Разяснение №9100-732 от 29.06.15 г.
публикуван на: 29.06.2015 16:35:19
70,5 KB
Карта на град Велико Търново
публикуван на: 09.06.2015 17:03:40
7,5 MB
Приложения 1 и 2
публикуван на: 09.06.2015 17:03:40
49,5 KB
Документация за участие
публикуван на: 09.06.2015 17:03:40
804,0 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 09.06.2015 17:03:40
229,4 KB
Решение РД 24-20 от 09.06.15 г.
публикуван на: 09.06.2015 17:03:40
131,2 KB

Краен срок за получаване на документи

20.07.2015 17:00

Краен срок за подаване на оферта

20.07.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.07.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
21.01.2016 8384
16.12.2015
НЕЛСЕН - ЧИСТОТА ООД 5'833.33 лв. 15.02.2016
18.01.2016 8384
16.12.2015
НЕЛСЕН - ЧИСТОТА ООД 5'833.33 лв. 15.02.2016
14.01.2016 8384
16.12.2015
НЕЛСЕН - ЧИСТОТА ООД 33'333.33 лв. 15.02.2016

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.