"Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново" по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 24.06.2015 13:55

№ в РОП/ПОП: 00073-2015-0020

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=677917&newver=2

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка със ЗАД Армеец АД за обособ. позиция 4
публикуван на: 16.01.2018 17:29:56
464,2 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ДЗИ-Общо застраховане ЕАД за обособ. позиция 2
публикуван на: 16.11.2017 17:15:35
544,4 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ДЗИ-Общо застраховане ЕАД за обособ. позиция 1
публикуван на: 16.11.2017 17:15:35
537,1 KB
Договор от 23.12.2015 г. със Застрахователно Акционерно Дружество Армеец АД за обособ.позиция 4
публикуван на: 22.01.2016 11:13:24
2,7 MB
Информация за датите и основанието за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение на Застрахователно Акционерно Дружество Армеец АД
публикуван на: 12.01.2016 16:50:19
37,0 KB
Информация за изпълнението на договор със Застрахователно Акционерно Дружество Армеец АД за обособ.позиция 3
публикуван на: 12.01.2016 16:50:19
69,7 KB
Допълнително споразумение от 14.12.2015 г. със Застрахователно Акционерно Дружество Армеец АД за обособ.позиция 3
публикуван на: 12.01.2016 13:47:06
985,0 KB
Договор от 03.11.2015 г. със Застрахователно Акционерно Дружество Армеец АД за обособ.позиция 3
публикуван на: 30.11.2015 10:29:55
6,9 MB
Информация № 2 за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие
публикуван на: 19.11.2015 16:32:40
27,5 KB
Договор от 02.10.2015 г. с ДЗИ-Общо застарховане ЕАД за обособ. позиция 2
публикуван на: 02.11.2015 18:16:34
8,5 MB
Договор от 02.10.2015 г. с ДЗИ-Общо застраховане ЕАД за обособ. позиция 1
публикуван на: 02.11.2015 18:16:34
3,3 MB
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за участие
публикуван на: 29.10.2015 16:32:50
30,5 KB
Заповед № РД 22-1943 от 18.09.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 18.09.2015 14:56:46
56,0 KB
Протокол № 4 от 17.09.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.09.2015 14:56:46
130,0 KB
Протокол № 3 от 14.09.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.09.2015 14:56:46
356,5 KB
Протокол № 1 от 21.08.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.09.2015 14:56:46
107,5 KB
Обявление с изх. № 9100-1129/14.09.2015 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 14.09.2015 15:54:52
1,7 MB
Протокол 2 от 25.08.2015 г.
публикуван на: 27.08.2015 15:56:23
1,6 MB
Разяснение № 9100-995 от 12.08.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 13.08.2015 11:58:24
327,0 KB
Разяснение №9100-917 от 31.07.2015 г.
публикуван на: 31.07.2015 14:28:31
35,5 KB
Приложение 7 - МПС, собственост на Община Велико Търново, подлежащи на застраховка "Автокаско" - във формат xls
публикуван на: 20.07.2015 09:40:46
37,0 KB
Приложение 6 - МПС, собственост на Община Велико Търново, подлежащи на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите - във формат xls
публикуван на: 20.07.2015 09:40:46
42,0 KB
Приложения Цена
публикуван на: 20.07.2015 09:40:46
152,5 KB
Техническа спецификация и методика
публикуван на: 20.07.2015 09:40:46
156,5 KB
Документация
публикуван на: 20.07.2015 09:40:46
760,5 KB
Обявление за поръчка 16.07.2015 г.
публикуван на: 20.07.2015 09:40:46
115,1 KB
Решение РД 24-26 от 16.07.2015г. за откриване на процедура
публикуван на: 20.07.2015 09:40:46
67,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

19.08.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.08.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
26.05.2016 16050920031134
09.05.2016
"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД 11.96 лв. 17.06.2016
13.05.2016 16051320031504
13.05.2016
ДЗИ Общо застраховане ЕАД 108.63 лв. 06.06.2016
19.04.2016 16040620029499
06.04.2016
ДЗИ ЕАД 62.24 лв. 27.04.2016
31.03.2016 16032120028614
21.03.2016
ДЗИ ЕАД 29.17 лв. 13.04.2016
29.03.2016 16031420028285
14.03.2016
ДЗИ ЕАД 67.07 лв. 13.04.2016
05.04.2016 16040120029250
01.04.2016
ДЗИ 466.37 лв. 05.04.2016
16.02.2016 16020220026206
10.02.2016
ДЗИ 134.14 лв. 29.02.2016
26.01.2016 16011420025327
14.01.2016
ДЗИ ЕАД 594.15 лв. 15.02.2016
26.01.2016 16011420025326
14.01.2016
ДЗИ ЕАД 124.24 лв. 15.02.2016
03.02.2016 16020220026219
02.02.2016
ДЗИ ЕАД 233.10 лв. 11.02.2016
22.01.2016 16012120025675
21.01.2016
ДЗИ ЕАД 20.70 лв. 11.02.2016
18.01.2016 16011420025333
14.01.2016
ДЗИ ЕАД 441.05 лв. 11.02.2016
26.01.2016 16011420025329
14.01.2016
ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ 123.73 лв. 08.02.2016
22.01.2016 16011420025331
14.01.2016
ДЗИ Общо застраховане ЕАД 63.34 лв. 03.02.2016
12.01.2016 16010520024723
05.01.2015
ДЗИ 90.38 лв. 29.01.2016
12.01.2016 16010420024714
04.01.2015
ДЗИ 113.84 лв. 29.01.2016
08.01.2016 06116000192620
05.01.2016
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 189.01 лв. 14.01.2016
06.01.2016 06116000132435
29.12.2015
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 120.47 лв. 14.01.2016
06.01.2016 06116000132731
29.12.2015
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 124.24 лв. 14.01.2016
06.01.2016 06116000132213
29.12.2015
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 124.24 лв. 14.01.2016
06.01.2016 15122320024455
23.12.2015
ДЗИ 76.09 лв. 14.01.2016
06.01.2016 15122320024459
23.12.2015
ДЗИ 124.24 лв. 14.01.2016
06.01.2016 15122320024457
23.12.2015
ДЗИ 29.17 лв. 14.01.2016
21.12.2015 15121020023572
10.12.2015
ДЗИ ЕАД 45.19 лв. 29.12.2015
21.12.2015 15120320023119
03.12.2015
ДЗИ ЕАД 189.01 лв. 29.12.2015
11.11.2015 15110420021341
04.11.2015
ДЗИ 87.93 лв. 01.12.2015
11.11.2015 440215041000257
03.11.2015
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 215.83 лв. 30.11.2015
11.11.2015 440215041000254
03.11.2015
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 1'477.98 лв. 30.11.2015
11.11.2015 440215041000256
03.11.2015
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 159.53 лв. 30.11.2015
11.11.2015 440215041000255
03.11.2015
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 180.64 лв. 30.11.2015
11.11.2015 440215041000258
03.11.2015
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 398.82 лв. 30.11.2015
11.11.2015 06115002715357
03.11.2015
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 124.24 лв. 30.11.2015
11.11.2015 06115002715250
03.11.2015
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 124.24 лв. 30.11.2015
11.11.2015 06115002715131
03.11.2015
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 150.76 лв. 30.11.2015
11.11.2015 06115002715573
03.11.2015
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 150.76 лв. 30.11.2015
11.11.2015 440215041000252
03.11.2015
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 340.17 лв. 30.11.2015
09.11.2015 15110320021320
03.11.2015
ДЗИ 164.22 лв. 20.11.2015
06.11.2015 15102020020654
20.10.2015
ДЗИ - Общо застраховане АД 889.06 лв. 13.11.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.