"Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 21.10.2021 16:42:00
248,4 KB
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 30.03.2016 13:42:36
31,0 KB
Приложение към договора - Ценово предложение
публикуван на: 12.03.2016 12:33:43
697,8 KB
Приложение към договора - Техническо предложение 2
публикуван на: 12.03.2016 12:33:43
5,2 MB
Приложение към договора - Техническо предложение 1
публикуван на: 12.03.2016 12:33:43
8,4 MB
Приложение към договора - Техническа спецификация 3
публикуван на: 12.03.2016 12:33:43
6,7 MB
Приложение към договора - Техническа спецификация 2
публикуван на: 12.03.2016 12:33:43
8,4 MB
Приложение към договора - Техническа спецификация 1
публикуван на: 12.03.2016 12:33:43
9,0 MB
Договор от 18.02.2016 г. с ДЗЗД Рефионално депо - Велико Търново 2015
публикуван на: 12.03.2016 12:33:43
3,6 MB
Заповед № РД 22-2062 от 08.10.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 08.10.2015 16:42:34
1,4 MB
Протокол № 3 от 06.10.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.10.2015 16:42:34
82,0 KB
Протокол № 2 от 28.09.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.10.2015 16:42:34
143,5 KB
Протокол № 1 от 31.08.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.10.2015 16:42:34
91,5 KB
Съобщение № 9100-1209 от 01.10.2015 г. за отваряне на плик "Предлагана цена"
публикуван на: 01.10.2015 17:01:22
841,0 KB
Решение РД 24-31 от 18.08.2015 г за промяна
публикуван на: 18.08.2015 16:28:03
78,0 KB
Том 4 (15) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
8,8 MB
Том 4 (14) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
8,7 MB
Том 4 (13) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
9,2 MB
Том 4 (12) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
8,7 MB
Том 4 (11) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
9,2 MB
Том 4 (10) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
8,7 MB
Том 4 (9) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
7,0 MB
Том 4 (8) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
9,1 MB
Том 4 (7) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
6,9 MB
Том 4 (6) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
6,5 MB
Том 4 (5) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
6,4 MB
Том 4 (4) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
6,7 MB
Том 4 (3) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
5,9 MB
Том 4 (2) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
6,0 MB
Том 4 (1) - част: "Конструкции"
публикуван на: 08.07.2015 10:34:33
1,5 MB
Том 19 (2) - част: "Земна основа"
публикуван на: 08.07.2015 10:15:32
9,8 MB
Том 19 (1) - част: "Земна основа"
публикуван на: 08.07.2015 10:15:32
7,8 MB
Том 16 (2) - част: "Озеленяване"
публикуван на: 08.07.2015 09:57:18
6,7 MB
Том 16 (1) - част: "Озеленяване"
публикуван на: 08.07.2015 09:56:05
5,1 MB
Том 12 (4) - част: "Архитектура ПСОВ"
публикуван на: 08.07.2015 00:24:48
7,0 MB
Том 12 (3) - част: "Архитектура ПСОВ"
публикуван на: 08.07.2015 00:24:48
9,0 MB
Том 12 (2) - част: "Архитектура ПСОВ"
публикуван на: 08.07.2015 00:24:48
4,3 MB
Том 12 (1) - част: "Архитектура ПСОВ"
публикуван на: 07.07.2015 22:51:33
7,7 MB
Том 11 (5) - част: "ВиК"
публикуван на: 07.07.2015 22:38:53
8,5 MB
Том 11 (4) - част: "ВиК"
публикуван на: 07.07.2015 22:38:53
8,7 MB
Том 11 (3) - част: "ВиК"
публикуван на: 07.07.2015 22:38:53
9,2 MB
Том 11 (2) - част: "ВиК"
публикуван на: 07.07.2015 22:38:53
9,0 MB
Том 11 (1) - част: "ВиК"
публикуван на: 07.07.2015 22:38:53
9,6 MB
Том 9 - част: "Инсталации и мрежи на техническата инграструктура", част: "ОВиК"
публикуван на: 07.07.2015 22:20:33
5,4 MB
Том 8 (2) - част: "Пътна"
публикуван на: 07.07.2015 21:50:52
7,8 MB
Том 8 (1) - част: "Пътна"
публикуван на: 07.07.2015 21:50:52
4,9 MB
Том 7 (5) - част: "Електро"
публикуван на: 07.07.2015 21:43:06
9,6 MB
Том 7 (4) - част: "Електро"
публикуван на: 07.07.2015 21:43:06
9,7 MB
Том 7 (3) - част: "Електро"
публикуван на: 07.07.2015 21:43:06
9,1 MB
Том 7 (2) - част: "Електро"
публикуван на: 07.07.2015 21:43:06
8,9 MB
Том 7 (1) - част: "Електро"
публикуван на: 07.07.2015 21:43:06
8,6 MB
Том 3 - част: "Генерален план", част: "Архитектура", част: "Енергийна ефективност"
публикуван на: 07.07.2015 21:01:05
6,6 MB
ТОМ 1 (2) - част: "Обща обяснителна записка"; част: "Технологична"; част: "Техническа рекултивация"
публикуван на: 07.07.2015 17:21:45
6,4 MB
ТОМ 1 (1) - част: "Обща обяснителна записка"; част: "Технологична"; част: "Техническа рекултивация"
публикуван на: 07.07.2015 17:21:45
7,6 MB
Том 2 - част "Технологична - инсталация за МБТ; спомагателни съоръжения
публикуван на: 07.07.2015 17:21:45
8,4 MB
Том 5 - част "Инженерна геология и хидрология"
публикуван на: 07.07.2015 17:21:45
9,4 MB
Том 5 - Хидроложки доклад
публикуван на: 07.07.2015 17:21:45
51,9 KB
Том 13 - част "Пожарна безопасност"
публикуван на: 07.07.2015 17:21:45
2,4 MB
Том 14 - част "План за безопасност и здраве"
публикуван на: 07.07.2015 17:21:45
2,5 MB
Том 15 - Мониторинг и контрол
публикуван на: 07.07.2015 17:21:45
113,6 KB
Том 17 - част "Сметна документация"
публикуван на: 07.07.2015 17:21:45
664,9 KB
Том 18 - част ПУСО
публикуван на: 07.07.2015 17:21:45
891,5 KB
Том 20 - част "Проект за организация и изпълнение на строителството"
публикуван на: 07.07.2015 17:21:45
2,7 MB
Том 21 - част "Автоматизация"
публикуван на: 07.07.2015 17:21:45
1,3 MB
Проект на договор
публикуван на: 07.07.2015 16:37:57
318,0 KB
Образци
публикуван на: 07.07.2015 16:37:57
163,5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Технически спецификации и методика за оценка
публикуван на: 07.07.2015 16:37:57
3,7 MB
Документация за участие
публикуван на: 07.07.2015 16:37:57
524,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.07.2015 16:37:57
154,3 KB
Решение № РД 24-24 от 06.07.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.07.2015 16:37:57
84,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

28.08.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.08.2015 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.