Архив обществени поръчки за Август 2016

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2016-0032 „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново” по обособени позиции: Позиция №1 - Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка; Позиция №2 - Услуга по застраховане на имущество по договор за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първонач.ално залесяване на неземеделски земи” по „Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР), след възлагане” Прекратена 31.08.2016 16:31
9055857 „Противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни уреди за нуждите на Община Велико Търново и нейните обекти, съгласно списък” Изпълнена 26.08.2016 11:32
00073-2016-0031 "Превоз на ученици и деца до училище и детска градина в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.)" Прекратена 26.08.2016 16:46
00073-2016-0029 „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”, по обособени позиции: Обособена позиция 4:“Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието” Обособена позиция 5: „Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата” Обособена позиция 6: „Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ уроци по История” Изпълнена 24.08.2016 10:39
00073-2016-0028 "Полиграфически услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури" Прекратена 22.08.2016 17:30
00073-2016-0030 "Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис-техника за нуждите на общинска администрация и бюджетните структури, намиращи се на територията на Община Велико Търново по обособени позиции" Изпълнена 29.08.2016 10:34
9055509 „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново” Изпълнена 18.08.2016 15:57
9055071 Обява № ОБ-7 "Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново" Изпълнена 05.08.2016 16:40
9055011 Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново“, по обособени позиции Изпълнена 04.08.2016 15:11
9054876 „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново” Прекратена 01.08.2016 13:48
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Юни (14) Май (7) Април (5) Март (14) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.