"Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис-техника за нуждите на общинска администрация и бюджетните структури, намиращи се на територията на Община Велико Търново по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали"

Обособена позиция № 2 "Доставка на консумативи за офис-техника"

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор с "Верига Домино" ЕООД за обособена позиция № 1
публикуван на: 28.05.2019 16:52:21
1,5 MB
Обявление за приключен договор с АСТ-България ООД за обособена позиция № 2
публикуван на: 28.05.2019 16:52:21
1,6 MB
Договор от 06.02.2017 г. с АСТ-България ООД за обособена позиция № 2
публикуван на: 27.02.2017 13:28:30
655,0 KB
Договор от 31.01.2017 г. с "Верига Домино" ЕООД за обособена позиция № 1
публикуван на: 27.02.2017 13:28:30
488,3 KB
Обявление за възложена поръчка - обос. позиция № 1 и обос. позиция № 2
публикуван на: 27.02.2017 13:28:30
1,3 MB
Заповед № РД 22-2502 от 16.12.2016 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 19.12.2016 16:55:11
6,0 MB
Доклад от 08.12.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.12.2016 16:55:11
2,6 MB
Протокол № 5 от 08.12.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.12.2016 16:55:11
2,0 MB
Протокол № 4 от 28.11.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.12.2016 16:55:11
2,3 MB
Протокол № 3 от 24.11.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.12.2016 16:55:11
2,2 MB
Протокол № 1 от 04.10.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.12.2016 16:55:11
689,9 KB
Съобщение № 91-00-118 от 23.11.2016 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 23.11.2016 16:51:29
292,7 KB
Протокол № 2 от 08.11.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.11.2016 16:59:32
2,8 MB
Разяснение № 9100-00-93/07.09.16 г. с нанесени корекции относно Разяснение № 9100-00-91/02.09.16 г.
публикуван на: 07.09.2016 16:49:23
300,4 KB
Разяснение № 9100-00-91/02.09.16 г.
публикуван на: 07.09.2016 14:33:45
303,8 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 30.08.2016 11:45:15
153,1 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 29.08.2016 10:40:59
312,1 KB
Решение № РД 24-49 от 25.08.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 29.08.2016 10:40:59
163,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

30.09.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.09.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.