„Противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни уреди за нуждите на Община Велико Търново и нейните обекти, съгласно списък”

Статус: Изпълнена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 26.08.2016 11:32

№ в РОП/ПОП: 9055857

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9055857

Документация

Файл Размер
Договор от 25.10.2016 г. с Радков консулт инженеринг ЕООД
публикуван на: 07.11.2016 14:22:22
558,5 KB
Протокол №1 от 13.09.2016 г. и обобщена оценъчна таблица
публикуван на: 07.10.2016 09:41:55
1,5 MB
Съобщение с изх. №9100-00-92/07.09.2016 г. за удължаване първоначалния срок за подаване на оферти
публикуван на: 07.09.2016 10:41:35
66,4 KB
Документация
публикуван на: 26.08.2016 15:11:06
689,5 KB
Обява №ОБ-9 от 26.08.2016 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 26.08.2016 15:11:06
146,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

10.09.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.09.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.