„Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 01.08.2016 13:48

№ в РОП/ПОП: 9054876

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054876

Документация

Файл Размер
Съобщение с изх. №9100 – 00 – 77/18.08.2016 г. за прекратяване на обява
публикуван на: 18.08.2016 15:40:08
78,0 KB
Протокол №2 от 18.08.2016 г.
публикуван на: 18.08.2016 15:40:08
115,7 KB
Протокол №1 от 12.08.2016 г.
публикуван на: 18.08.2016 15:40:08
83,9 KB
Съобщение с изх. №91-00-65/09.08.2016 г. на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП
публикуван на: 09.08.2016 11:46:25
66,3 KB
Приложение №4 Количествено-стойностна сметка
публикуван на: 01.08.2016 14:58:10
50,0 KB
Документация
публикуван на: 01.08.2016 14:58:10
409,0 KB
Обява №ОБ-5 от 01.08.2016 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 01.08.2016 14:58:10
165,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

11.08.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

11.08.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.