„Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

Статус: Изпълнена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 18.08.2016 15:57

№ в РОП/ПОП: 9055509

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9055509

Документация

Файл Размер
Договор от 30.09.2016 г. с Диана Тотева
публикуван на: 12.10.2016 10:42:13
694,5 KB
Протокол от 31.08.2016 г.
публикуван на: 21.09.2016 15:48:15
3,2 MB
Съобщение с изх. №9100-00-86/26.08.2016 г. на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП
публикуван на: 26.08.2016 10:04:15
69,4 KB
Приложение №4 Количествено-стойностна сметка
публикуван на: 18.08.2016 16:01:14
50,0 KB
Документация
публикуван на: 18.08.2016 16:01:14
388,5 KB
Обява №ОБ-8 от18.08.2016 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 18.08.2016 16:01:14
136,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

29.08.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

29.08.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.