"Превоз на ученици и деца до училище и детска градина в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.)"

Статус: Прекратена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 21.10.2016 12:14:15
1,0 MB
Решение № РД 24-57 от 04.10.2016 г. за прекратяване на процедура
публикуван на: 05.10.2016 15:57:42
594,6 KB
Доклад от 17.09.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.10.2016 15:57:42
564,1 KB
Протокол № 3 от 16.09.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.10.2016 15:57:42
411,2 KB
Протокол № 1 от 08.09.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.10.2016 15:57:41
373,0 KB
Протокол № 2 от 12.09.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 13.09.2016 17:12:19
61,0 KB
Образци към поканата за участие
публикуван на: 26.08.2016 16:55:34
352,0 KB
Покана с изх. № 5300-5796-2 от 26.08.2016 г. за участие
публикуван на: 26.08.2016 16:55:34
3,3 MB
Решение № РД 24-50 от 26.08.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 26.08.2016 16:55:34
773,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.09.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

07.09.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.