Архив обществени поръчки за Април 2018

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9075318 Обява № ОБ-14 от 25.04.2018 г. "Доставка и монтаж на един брой офис контейнер и един брой складов контейнер за нуждите на Общинско предприятие "Зелени системи", гр. Велико Търново" Изпълнена 25.04.2018 16:22
00073-2009-0021 Изработване на технически проект за целодневна детска градина, УПИ IV, кв.360, град Велико Търново Изпълнена 18.04.2018 14:30
9075033 Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново Изпълнена 17.04.2018 16:43
00073-2018-0018 КОНКУРС ЗА НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Затворена 23.04.2018 13:33
9074980 Извършване на дейности по осигуряване на нормални работа на съоръженията на Водна каскада в парк "Марно поле" и фонтан до картинна галерия в местността "Боруна" гр. Велико Търново, по ежедневен график Прекратена 16.04.2018 16:25
00073-2018-0017 "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново, с. Шереметя, с. Малки чифлик и с. Арбанаси" Възложена 23.04.2018 14:08
9074982 Обява №ОБ-12/16.04.2018 г. с предмет: „Абонаментно поддържане и реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части за светофарните уредби на територията на град Велико Търново” Прекратена 16.04.2018 15:57
00073-2018-0015 „Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново” Възложена 12.04.2018 16:19
00073-2018-0016 "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по 2 обособени позиции" Възложена 18.04.2018 14:16
00073-2018-0014 „Извършване на транспортни услуги и наем на специализирана техника за нуждите на община Велико Търново по обособени позиции” Възложена 06.04.2018 16:12
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.