Архив обществени поръчки за Февруари 2018

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9073414 „Закупуване на употребяван репатриращ товарен автомобил за неправилно паркирали ППС (тип ПАЯК)” Възложена 28.02.2018 16:23
9073156 "Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции" Изпълнена 20.02.2018 16:41
9073157 Обява № ОБ-5 от 20.02.2018 г. "Доставка и монтаж на павилиони" по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, е-MS код: ROBG204" Прекратена 20.02.2018 16:19
9073158 „Осигуряване на номер 1362 за предоставяне на услуга за платено паркиране, чрез „SMS паркиране”, на територията на „Синя зона” в град Велико Търново” Възложена 20.02.2018 16:19
00073-2018-0011 Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции Изпълнена 24.02.2018 17:00
00073-2018-0010 "Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито в Община Велико Търново" Изпълнена 14.02.2018 16:47
00073-2018-0009 "Разработване на платформа за електронна търговия". Прекратена 07.02.2018 17:07
00073-2018-0007 „Организиране и провеждане на рекламна и ПР кампания във връзка с мерки по информация и публичност” по проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. Прекратена 05.02.2018 11:36
00073-2018-0008 "Извършване на строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции" Прекратена 09.02.2018 14:26
00073-2018-0006 "Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по обособени позиции" Изпълнена 07.02.2018 16:05
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Юни (14) Май (7) Април (5) Март (14) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.