Обява № ОБ-5 от 20.02.2018 г. "Доставка и монтаж на павилиони" по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, е-MS код: ROBG204"

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 20.02.2018 16:19

№ в РОП/ПОП: 9073157

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9073157

Документация

Файл Размер
Съобщение №91-00-180 от 15.05.2018 г. за прекратяване
публикуван на: 15.05.2018 16:45:43
154,9 KB
Протокол №2 от 04.05.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.05.2018 16:49:25
642,2 KB
Протокол №1 от 07.03.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.05.2018 16:49:25
304,8 KB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 28.02.2018 10:37:36
89,7 KB
Обява № ОБ-5 от 20.02.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 20.02.2018 16:25:13
306,5 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 20.02.2018 16:25:13
557,5 KB
Образци към документацията за обществена поръчка
публикуван на: 20.02.2018 16:25:13
727,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

06.03.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

06.03.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.