"Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 20.02.2018 16:41

№ в РОП/ПОП: 9073156

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9073156

Обособена позиция №1: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за Административна сграда на Община Велико Търново
Обособена позиция №2: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на общински структури и други обекти на територията на град Велико Търново
Обособена позиция №3: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на дирекция „Местни данъци и такси“, Община Велико Търново
Обособена позиция №4: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Кметства и други обекти на територията на Община Велико Търново /без град Велико Търново/
Обособена позиция №5: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за осигуряване на видеонаблюдение на територията на град Велико Търново
Обособена позиция №6: Услуга по доставка на безжичен интернет на територията на град Велико Търново

Документация

Файл Размер
Договор от 03.04.2018 г. с "Мобилтел" ЕАД за обособ. позиция 6
публикуван на: 30.04.2018 14:08:26
1,9 MB
Договор от 03.04.2018 г. с "Мобилтел" ЕАД за обособ. позиция 5
публикуван на: 30.04.2018 14:08:26
1,8 MB
Договор от 03.04.2018 г. с "Мобилтел" ЕАД за обособ. позиция 4
публикуван на: 30.04.2018 14:08:26
1,8 MB
Договор от 03.04.2018 г. с "Мобилтел" ЕАД за обособ. позиция 3
публикуван на: 30.04.2018 14:08:26
1,7 MB
Договор от 03.04.2018 г. с "Мобилтел" ЕАД за обособ. позиция 2
публикуван на: 30.04.2018 14:08:26
1,8 MB
Договор от 03.04.2018 г. с "Мобилтел" ЕАД за обособ. позиция 1
публикуван на: 30.04.2018 14:08:26
1,7 MB
Протокол от 07.03.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.03.2018 16:42:05
899,1 KB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 28.02.2018 10:53:40
97,6 KB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 20.02.2018 16:42:09
803,0 KB
Обява № ОБ-7 от 20.02.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 20.02.2018 16:42:09
998,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

06.03.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

06.03.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.