"Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито в Община Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 06.07.2020 15:49:26
130,4 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 14.06.2018 11:28:28
416,6 KB
Договор от 21.05.2018 г. с ЕТ Пролет - Йордан Йорданов
публикуван на: 14.06.2018 11:28:28
1,0 MB
Решение №РД 24-36/02.05.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 02.05.2018 16:52:50
704,2 KB
Доклад от 10.04.2018 г.
публикуван на: 02.05.2018 16:52:50
1,2 MB
Протокол №4.2 от 10.04.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.05.2018 16:52:50
647,1 KB
Протокол №4.1 от 10.04.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.05.2018 16:52:50
172,2 KB
Протокол №3.2 от 10.04.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.05.2018 16:52:50
445,5 KB
Протокол №3.1 от 10.04.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.05.2018 16:52:50
172,7 KB
Протокол №2 от 28.03.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.05.2018 16:52:50
612,3 KB
Протокол №1 от 22.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.05.2018 16:52:50
246,4 KB
Съобщение с изх. №91-00-139/03.04.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 03.04.2018 11:33:25
99,7 KB
Решение № РД 24-14 от 14.02.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 14.02.2018 16:52:15
280,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

21.02.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.02.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.