„Организиране и провеждане на рекламна и ПР кампания във връзка с мерки по информация и публичност” по проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за невъзложена поръчка
публикуван на: 23.05.2018 16:07:12
5,7 MB
Решение № РД 24-42 от 10.05.2018 г. за прекратяване на процедурата
публикуван на: 10.05.2018 17:39:30
534,0 KB
Информация при производство по обжалване
публикуван на: 08.03.2018 14:31:08
119,6 KB
Съобщение с изх. №91-00-93/01.03.2018 г. на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП за преустановяване на действията по процедурата
публикуван на: 01.03.2018 15:10:46
83,2 KB
Решение №РД 24-11/05.02.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.02.2018 16:15:55
244,4 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.02.2018 16:15:55
467,9 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 07.02.2018 16:15:55
516,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.03.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.03.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.