Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособена позиция №1:
„Сграда с административен адрес гр.Велико Търново, ул."Охрид" №3 и ул.“Ален мак“ №4
Обособена позиция №2:
„Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул." Георги Измирлиев“ №12

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор от 28.09.2018 г. с "Кота 2001" ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 21.04.2020 16:29:33
529,7 KB
Обявление за приключване на договор от 28.09.2018 г. с "Родис - Р" ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 13.04.2020 16:05:11
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 11.10.2018 13:36:26
307,9 KB
Договор от 28.09.2018 г. с "Кота 2001" ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 11.10.2018 13:36:26
2,5 MB
Договор от 28.09.2018 г. с "Родис - Р" ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 11.10.2018 13:36:26
2,4 MB
Решение №РД 24-83 от 08.08.2018 г. за определяне на изпълнител за обособ. позиция 2
публикуван на: 08.08.2018 16:40:44
1,5 MB
Решение №РД 24-82 от 08.08.2018 г. за определяне на изпълнител за обособ. позиция 1
публикуван на: 08.08.2018 16:40:44
1,8 MB
Доклад от 07.08.2018 г.
публикуван на: 08.08.2018 16:40:44
6,1 MB
Протокол №4 от 03.08.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.08.2018 16:40:44
2,2 MB
Протокол №3 от 30.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.08.2018 16:40:44
6,0 MB
Протокол №1 от 30.04.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.08.2018 16:40:44
1,7 MB
Съобщение №91-00-291 от 31.07.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 31.07.2018 13:22:03
1,4 MB
Протокол №2 от 21.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.06.2018 10:16:15
1,3 MB
Разяснение № 91-00-124 от 20.03.2018 г. по документацията за обществена поръчка
публикуван на: 20.03.2018 16:58:29
345,6 KB
Документация - ул. "Охрид" № 3, ул. "Ален Мак" № 4, част 3
публикуван на: 24.02.2018 22:29:36
1,7 MB
Документация - ул. "Охрид" № 3, ул. "Ален Мак" № 4, част 2
публикуван на: 24.02.2018 22:29:36
8,2 MB
Документация - ул. "Охрид" № 3, ул. "Ален Мак" № 4, част 1
публикуван на: 24.02.2018 22:29:36
7,9 MB
Документация - ул. "Георги Измирлиев" № 12, част 2
публикуван на: 24.02.2018 22:29:36
6,1 MB
Документация - ул. "Георги Измирлиев" № 12, част 1
публикуван на: 24.02.2018 22:29:36
5,9 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 24.02.2018 22:29:36
567,5 KB
Проект на договор
публикуван на: 24.02.2018 22:29:36
58,2 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 24.02.2018 22:29:36
543,8 KB
Образци на документи
публикуван на: 24.02.2018 22:29:36
66,3 KB
Решение за откриване на процедура
публикуван на: 24.02.2018 22:29:36
514,4 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 24.02.2018 22:29:36
646,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

30.03.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.03.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.