"Разработване на платформа за електронна търговия".

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

По проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, е-MS код: ROBG204.

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка
публикуван на: 05.06.2019 10:34:41
393,9 KB
Решение №РД 24-59 от 17.05.2019 г. за прекртатяване на процедура
публикуван на: 17.05.2019 16:00:09
88,8 KB
Решение №РД 24-54 от 24.04.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 24.04.2019 16:31:21
714,8 KB
Доклад от 22.04.2019 г.
публикуван на: 24.04.2019 16:31:21
837,3 KB
Протокол №5 от 28.03.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.04.2019 16:31:21
677,4 KB
Протокол №4 от 07.03.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.04.2019 16:31:21
218,0 KB
Протокол №3 от 21.01.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.04.2019 16:31:21
1,2 MB
Протокол №2 от 20.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.04.2019 16:31:21
720,8 KB
Съобщение №91-00-78 от 28.02.2019 г. за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
публикуван на: 28.02.2019 16:31:43
1,4 MB
Протокол №1 от 09.10.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 31.10.2018 14:14:24
655,6 KB
Решение № РД 24-100 от 28.09.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 01.10.2018 11:04:55
174,2 KB
Информация при производство по обжалване
публикуван на: 26.03.2018 15:53:51
110,0 KB
Съобщение с изх. №91-00-98/06.03.2018 г. на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП за преустановяване на действията по процедурата
публикуван на: 06.03.2018 17:00:44
236,7 KB
Разяснение № 91-00-97 от 06.03.2018 г. по документацията за обществена поръчка
публикуван на: 06.03.2018 17:00:44
564,9 KB
Разяснение № 91-00-70 от 20.02.2018 г. по документацията за обществена поръчка
публикуван на: 20.02.2018 16:32:50
99,1 KB
Проект на договор
публикуван на: 09.02.2018 17:07:17
208,6 KB
Решение №РД 24-13/07.02.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 09.02.2018 16:39:39
234,4 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 09.02.2018 16:39:39
472,5 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 09.02.2018 16:39:39
536,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

08.10.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

08.10.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.