Архив обществени поръчки за Декември 2015

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2015-0035 “Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обект - Парк "Света Гора"; Обособена позиция 2 - обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново.” Възложена 23.12.2015 13:51
00073-2015-0034 "ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ: "Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие" по Програма БГ08, по обособени позиции" Прекратена 23.12.2015 11:38
9049170 "Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите от специализираните структурни образования по смисъла на Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена на основание на чл. 25б, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /посл. изм. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./ по позиции" Изпълнена 21.12.2015 15:21
9049077 "Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на мобилни химически тоалетни (WC), мобилни мивки и др. за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури" Изпълнена 16.12.2015 13:51
00073-2015-0033 "Предоставяне на текуща правна помощ във връзка с дейността на Дирекция "Строителство и устройство на територията" Възложена 15.12.2015 13:39
9049026 "Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите от специализираните структурни образования по смисъла на Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена на основание на чл. 25б, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /посл. изм. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./" по позиции Оттеглена 14.12.2015 15:53
00073-2015-0032 „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти – многофамилни жилищни сгради, изграждани по индустриален способ – на територията на град Велико Търново, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.” Изпълнена 07.12.2015 15:46
9048583 "Организиране на новогодишна програма за посрещане на Новата 2016 г. пред сградата на Община Велико Търново" Възложена 04.12.2015 14:47
00073-2015-0031 "Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти - брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на община Велико Търново" Изпълнена 03.12.2015 10:29

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.