"Предоставяне на текуща правна помощ във връзка с дейността на Дирекция "Строителство и устройство на територията"

Статус: Възложена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 02.03.2016 13:59:56
29,0 KB
Договор от 13.01.2016 г. с адв.Николина Митева
публикуван на: 11.02.2016 16:14:39
1,4 MB
Заповед № РД 22-36 от 11.01.2016 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 12.01.2016 16:37:57
1,2 MB
Доклад от 05.01.2016 г. на комисията
публикуван на: 12.01.2016 16:37:57
1,2 MB
Протокол от 05.01.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.01.2016 16:37:57
1,8 MB
Протокол от 22.12.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.01.2016 16:37:57
2,9 MB
Документация
публикуван на: 15.12.2015 16:12:07
275,5 KB
Решение № РД 24-46 от 15.12.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 15.12.2015 16:12:07
64,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

21.12.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.12.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
09.03.2016 9639
03.07.2016
НИКОЛИНА МИТЕВА 1'100.00 лв. 15.03.2016
12.02.2016 9638
04.02.2016
НИКОЛИНА МИТЕВА 639.00 лв. 29.02.2016

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.