"Предоставяне на текуща правна помощ във връзка с дейността на Дирекция "Строителство и устройство на територията"

Статус: Възложена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 02.03.2016 13:59:56
29,0 KB
Договор от 13.01.2016 г. с адв.Николина Митева
публикуван на: 11.02.2016 16:14:39
1,4 MB
Заповед № РД 22-36 от 11.01.2016 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 12.01.2016 16:37:57
1,2 MB
Доклад от 05.01.2016 г. на комисията
публикуван на: 12.01.2016 16:37:57
1,2 MB
Протокол от 05.01.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.01.2016 16:37:57
1,8 MB
Протокол от 22.12.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.01.2016 16:37:57
2,9 MB
Документация
публикуван на: 15.12.2015 16:12:07
275,5 KB
Решение № РД 24-46 от 15.12.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 15.12.2015 16:12:07
64,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

21.12.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.12.2015 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.