„Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти – многофамилни жилищни сгради, изграждани по индустриален способ – на територията на град Велико Търново, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 07.12.2015 15:46

№ в РОП/ПОП: 00073-2015-0032

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=701114&newver=2

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 31.07.2018 16:46:07
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 20.06.2016 10:31:06
246,2 KB
Договор от 31.05.2016 г. с Консорциум консултанти 2020 ДЗЗД
публикуван на: 20.06.2016 10:31:06
4,0 MB
Заповед за класиране № РД 22-875/18.04.16 г.
публикуван на: 18.04.2016 16:07:04
643,9 KB
Протокол №5 от 13.04.2016 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 18.04.2016 16:07:04
1,4 MB
Протокол №4 от 30.03.2016 г.
публикуван на: 18.04.2016 16:07:04
732,0 KB
Оценъчни таблици към Протокол №3
публикуван на: 18.04.2016 16:07:03
3,1 MB
Протокол №3 от 25.03.2016 г.
публикуван на: 18.04.2016 16:07:03
2,3 MB
Протокол №1 от 20.01.2016 г.
публикуван на: 18.04.2016 16:07:03
1,2 MB
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 25.03.2016 16:23:37
1022,9 KB
Протокол за липсващи документи и информация
публикуван на: 18.02.2016 16:49:45
2,7 MB
Таблица с максимални референтни стойности на цените
публикуван на: 07.12.2015 16:18:10
396,4 KB
Документация за участие
публикуван на: 07.12.2015 16:18:10
784,0 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 07.12.2015 16:18:10
228,1 KB
Решение № РД 24-45/07.12.15 г.
публикуван на: 07.12.2015 16:18:10
133,1 KB

Краен срок за получаване на документи

18.01.2016 17:00

Краен срок за подаване на оферта

18.01.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.01.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.