“Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обект - Парк "Света Гора"; Обособена позиция 2 - обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново.”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 23.12.2015 13:51

№ в РОП/ПОП: 00073-2015-0035

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=704432&newver=2

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена позиция №2
публикуван на: 22.10.2019 16:45:02
522,8 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 09.08.2019 16:59:05
764,1 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 04.08.2016 16:53:20
242,8 KB
Договор от 01.08.2016 г. с Велттед секюрити ЕООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 04.08.2016 16:53:20
505,6 KB
Договор от 06.07.2016 г. с Бойдип ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 04.08.2016 16:53:20
610,7 KB
Заповед за класиране №РД 22-1179/07.06.16 г.
публикуван на: 10.06.2016 15:24:32
745,6 KB
Протокол №4 от 02.06.2016 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 10.06.2016 15:24:32
5,4 MB
Протокол №3 от 30.05.2016 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 10.06.2016 15:24:32
6,3 MB
Протокол №1 от 03.02.2016 г.
публикуван на: 10.06.2016 15:24:32
3,3 MB
Обявление за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 30.05.2016 16:41:49
836,8 KB
Протокол № 2 от 15.04.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.04.2016 15:51:26
769,9 KB
Разяснение №9100-15/11.01.16 г.
публикуван на: 12.01.2016 09:53:22
528,3 KB
Документация за участие
публикуван на: 23.12.2015 14:06:35
809,5 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 23.12.2015 14:06:35
231,7 KB
Решение № РД 24-47/23.12.15 г.
публикуван на: 23.12.2015 14:06:35
132,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

01.02.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.02.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.