"ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ: "Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие" по Програма БГ08, по обособени позиции"

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособена Позиция №1: „Извършване на публикации, изработка на печатни материали (брошури, дипляни и картонени папки) и изработка на уеб сайт за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“

Обособена Позиция №2: „ Организиране на събития – информационни прояви, изработване на рекламен аудио клип, изработване на рекламен видео клип, извършване на рекламна кампания в медии (медиашопинг и планиране), поставяне на банери в сайтове, Изработване на Банерфикси (Вертикален транспарант) и транспаранти, организиране и провеждане на начална и заключителна пресконференция, изработване на информационни табели и билбордове за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“

Документация

Файл Размер
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 27.05.2016 09:53:57
13,6 KB
Решение № РД 24-31 от 27.04.2016 г. за прекратяване
публикуван на: 27.04.2016 17:02:22
5,8 MB
Протокол № 4 от 22.04.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.04.2016 17:02:22
5,3 MB
Протокол № 3 от 13.04.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.04.2016 17:02:22
1,0 MB
Протокол № 1 от 05.02.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.04.2016 17:02:22
5,9 MB
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП за отваряне на ценови оферти
публикуван на: 19.04.2016 14:13:33
2,1 MB
Протокол № 2 от 29.03.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 30.03.2016 12:23:00
4,3 MB
Документация след решение за промяна № РД 24-1 от 06.01.2016 г.
публикуван на: 06.01.2016 16:06:31
1,2 MB
Решение № РД 24-1 от 06.01.2016 г. за промяна
публикуван на: 06.01.2016 16:06:31
77,7 KB
Разяснение № 9100-6 от 06.01.2016 г.
публикуван на: 06.01.2016 15:09:11
275,5 KB
Документация за участие
публикуван на: 23.12.2015 14:10:15
1,2 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 23.12.2015 14:10:15
134,9 KB
Решение № РД 24-48 от 23.12.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 23.12.2015 14:10:15
74,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

04.02.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

04.02.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.