"Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти - брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на община Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 09.03.2017 14:48:49
510,8 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 27.07.2016 16:01:03
240,2 KB
Договор от 26.07.2016 г. с ЛТ Консулт ЕООД
публикуван на: 27.07.2016 16:01:03
468,2 KB
Заповед №РД 22-1197 от 14.06.2016 г. за класиране
публикуван на: 14.06.2016 15:58:29
271,0 KB
Протокол №4 от 08.06.2016 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 14.06.2016 15:58:29
1,0 MB
Протокол №3 от 03.06.2016 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 14.06.2016 15:58:29
2,4 MB
Протокол №1 от 18.01.2016 г.
публикуван на: 14.06.2016 15:58:29
759,5 KB
Съобщение № 91-00-7 от 03.06.2016 г. за отваряне на ценови оферти
публикуван на: 03.06.2016 17:39:54
145,6 KB
Протокол № 2 от 20.04.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.04.2016 16:49:28
107,0 KB
Документация за участие
публикуван на: 03.12.2015 15:39:14
803,5 KB
Решение № РД 24-44 от 03.12.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 03.12.2015 15:39:14
67,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 03.12.2015 15:39:14
132,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

15.01.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.01.2016 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
11.02.2016 20006178
03.12.2015
АВТОЧОЙС ООД 40.00 лв. 10.03.2016

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.