"Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите от специализираните структурни образования по смисъла на Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена на основание на чл. 25б, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /посл. изм. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./ по позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 21.12.2015 15:21

№ в РОП/ПОП: 9049170

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049170

Позиция 1. Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите от Общинска администрация; Счетоводство на дирекция „Култура”; Счетоводството на дирекция „Образование”; Счетоводството на ЦСУ; Други дейности по култура; Духов оркестър при Община Велико Търново; Регионален исторически музей; РНБ „П.Р.Славейков”; ХГ „Борис Денев”; ДКС „Васил Левски”; ОП „Общинско кабелно радио”; ОП „Реклама”; ОП „Спортни имоти”; ОП „Зелени системи”; ОП „Горско стопанство”, лица, назначени по програми и проекти с различно финансиране, и други след възлагане от Възложителя.

Позиция 2. Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите към Центрове за социална рехабилитация и интеграция – 2 бр.; Защитени жилища за хора с умствена изостаналост – с. Церова кория, с. Пчелище – 3 бр.; Защитени жилища - гр. Дебелец – 2 бр.; ДЦДУ; Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с. Церова Кория; ЦНСТ – 7 бр.; Кризисен център за деца жертва на трафик; ДСП; Дом за стари хора – В.Търново, с.Балван; ДВХУИ /с. Церова Кория, с. Пчелище/; Дом за деца лишени от родителска грижа; Клуб на пенсионера и инвалида, Центрове за работа с деца и младежи; Училищно здравеопазване; Детски ясли; Детска млечна кухня; ЦДГ, лица, назначени по програми и проекти с различно финансиране, и други след възлагане от Възложителя.

Документация

Файл Размер
Договор от 19.02.2016 г. с Дани Мед СДИ ЕООД за обособ.позиция 2
публикуван на: 21.03.2016 09:06:42
1,9 MB
Договор от 19.02.2016 г. с Медико ЕООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 21.03.2016 09:06:42
3,5 MB
Протокол № 2 от 15.02.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.02.2016 17:00:43
967,5 KB
Протокол № 1 от 06.01.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.02.2016 17:00:43
979,1 KB
Документация
публикуван на: 21.12.2015 16:18:00
168,0 KB
Техническа спецификация и методика за оценка
публикуван на: 21.12.2015 16:18:00
74,0 KB
Публична покана ID 9049170
публикуван на: 21.12.2015 16:18:00
77,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

05.01.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.01.2016 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
10.06.2016 34937
14.05.2016
МЕДИКО ЕООД 258.40 лв. 17.06.2016
26.05.2016 34949
14.05.2016
МЕДИКО ЕООД 43.70 лв. 08.06.2016
26.05.2016 34948
14.05.2016
МЕДИКО ЕООД 32.30 лв. 08.06.2016
26.05.2016 34327
15.04.2016
МЕДИКО ЕООД 30.40 лв. 08.06.2016
26.05.2016 34328
15.04.2016
МЕДИКО ЕООД 43.70 лв. 08.06.2016
19.05.2016 34331
15.04.2016
МЕДИКО ЕООД 20.90 лв. 31.05.2016
19.05.2016 34331
15.04.2016
МЕДИКО ЕООД 20.90 лв. 30.05.2016
20.05.2016 34336
15.04.2016
МЕДИКО ЕООД 248.90 лв. 30.05.2016
20.05.2016 34940
14.05.2016
СТМ "Медико"ЕООД 32.30 лв. 27.05.2016
28.04.2016 34339
15.04.2016
МЕДИКО ЕООД 26.60 лв. 03.05.2016
25.04.2016 34338
15.04.2016
СТМ "Медико"ЕООД 30.40 лв. 28.04.2016
08.04.2016 33870
25.03.2016
МЕДИКО ЕООД 10.13 лв. 26.04.2016
08.04.2016 33871
25.03.2016
МЕДИКО ЕООД 14.56 лв. 26.04.2016
15.08.2015 28019
07.08.2015
"Медико" ЕООД 364.80 лв. 31.08.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.