Архив обществени поръчки за Юли 2019

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9090787 Обява №ОБ-23 от дата 29.07.2019 г. с предмет: "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на кметства към Община Велико Търново Отворена 29.07.2019 16:13
  Покана с изх. № 5300-17530-20 от 16.07.2019 г. до определени лица "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на кметства към Община Велико Търново." Прекратена 16.07.2019 16:04
9090366 Обява №ОБ-22 от дата 16.07.2019 г. с предмет: "Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ, структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” и Общински приют за безстопанствени кучета при Община Велико Търново" Затворена 16.07.2019 16:36
00073-2019-0037 “Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обект - Парк "Света Гора"; Обособена позиция 2 - обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново.” Отворена 09.07.2019 16:26
00073-2019-0036 Доставка на автомобили по позиции Затворена 08.07.2019 14:54
9089933 Разработване на платформа за електронна търговия Отворена 04.07.2019 16:46
00073-2019-0035 "Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури" по обособени позиции" Отворена 05.07.2019 16:38
9089778 Обява № ОБ-20 от 01.07.2019 г. „Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи, с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново“ Прекратена 01.07.2019 17:16
00073-2019-0034 Почистване на нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново Затворена 01.07.2019 16:53

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.