"Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури" по обособени позиции"

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: Услуга по застраховане на МПС собственост на Община В.Търново със застраховки: „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Автоасистанс” при пътуване, „Каско” и „Злополука на местата в МПС”;

Обособена позиция №2: Услуга по застраховане на лица със застраховка „Трудова злополука”, „Злополука и заболяване” и „Злополука”;

Обособена позиция №3: Услуга по извършаване на други застраховки с предмет и обем посочен в съответните застрахователни полици (вкл. Застраховане на лица задължени да полагат обществено полезен труд със застраховка „Злополука”, Застраховане на лица със застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”, Застраховане срещу „Злополука“ на физически лица - доброволци от доброволно формирование В. Търново и сключване на „Обща гражданска отговорност“ за служители на ОП Зелени системи).

Обособена позиция №3 на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ще бъде възложена по реда валиден за индивидуалната й стойност, тъй като стойността на съответната позиция не надхвърля 156 464 лева, както и общата стойност на тази позиция не надхвърля 20% от общата стойност на поръчката. Стойността на обособена позиция №3 към момента на обявяване поръчката е 7 500,00 лева без ДЗП за две години.

За обособена позиция №3 не следва да се подават оферти.

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособени позиции №1 и №2
публикуван на: 04.10.2019 15:14:29
401,9 KB
Решение №РД 24-131 от 11.09.2019 г. за прекратяване на процедура
публикуван на: 11.09.2019 16:31:03
2,5 MB
Доклад от дата 10.09.2019 г.
публикуван на: 11.09.2019 16:31:03
2,3 MB
Протокол №3 от дата 10.09.2019 г.
публикуван на: 11.09.2019 16:31:03
673,4 KB
Протокол №1 от дата 08.08.2019 г.
публикуван на: 11.09.2019 16:31:03
533,5 KB
Протокол №2 от дата 27.08.2019 г.
публикуван на: 29.08.2019 16:19:59
462,8 KB
Решение №РД 24-87/02.07.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 05.07.2019 16:48:42
709,9 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 05.07.2019 16:48:42
414,9 KB
Документация
публикуван на: 05.07.2019 16:48:42
290,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

06.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

06.08.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.