Разработване на платформа за електронна търговия

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 04.07.2019 16:46

№ в РОП/ПОП: 9089933

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089933

По проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, е-MS код: ROBG204.

Документация

Файл Размер
Договор от 14.10.2019 г. с "Ефедра - ТК" ООД
публикуван на: 25.10.2019 13:23:27
2,1 MB
Протокол №2 от дата 19.09.2019 г.
публикуван на: 04.10.2019 15:46:12
1,6 MB
Протокол №1 от дата 16.07.2019 г.
публикуван на: 04.10.2019 15:46:12
507,8 KB
Обява № ОБ-21 от 04.07.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 04.07.2019 16:50:16
1,6 MB
Информация с изх. № 12-161-36 от 04.07.2019 г. за публикувана обява
публикуван на: 04.07.2019 16:50:16
69,4 KB
Документация и образци
публикуван на: 04.07.2019 16:50:16
771,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

15.07.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.07.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.