„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел: 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за невъзложена поръчка
публикуван на: 29.01.2020 14:20:07
248,9 KB
Решение за прекратяване № РД 24-174/12.11.2019 г.
публикуван на: 12.11.2019 17:07:01
1,6 MB
Доклад на комисията
публикуван на: 12.11.2019 17:07:00
1,6 MB
Протоколи от работата на комисията
публикуван на: 12.11.2019 17:07:00
1,9 MB
Разяснение №91-00-306/09.09.2019 г.
публикуван на: 09.09.2019 14:58:30
4,0 MB
Решение изменение качено отново
публикуван на: 15.08.2019 15:49:25
3,4 MB
Документация, образци нова
публикуван на: 08.08.2019 17:33:08
973,9 KB
Част ОВК нова
публикуван на: 08.08.2019 17:12:08
2,5 MB
Част електрическа нова
публикуван на: 08.08.2019 17:12:08
2,8 MB
Част архитектура нова
публикуван на: 08.08.2019 17:12:08
5,0 MB
Решение за изменение № РД 24-109/08.08.2019 г.
публикуван на: 08.08.2019 17:12:08
2,9 MB
Техническа спецификация ХГ нова
публикуван на: 08.08.2019 17:12:08
309,1 KB
Разяснение № 91-00-251/05.08.2019 г.
публикуван на: 05.08.2019 15:28:47
2,6 MB
ИД част ПБ
публикуван на: 26.07.2019 09:58:29
1,6 MB
ИД част ОВК
публикуван на: 26.07.2019 09:58:29
2,6 MB
ИД част ЕЕ
публикуван на: 26.07.2019 09:58:29
2,2 MB
ИД част ВиК
публикуван на: 26.07.2019 09:58:29
1,5 MB
ИД част електрическа
публикуван на: 26.07.2019 09:58:29
6,3 MB
ИД конструктивно становище
публикуван на: 26.07.2019 09:58:29
1,5 MB
ИД част архитектура
публикуван на: 26.07.2019 09:58:29
8,0 MB
ЕЕДОП
публикуван на: 26.07.2019 09:58:29
87,3 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 26.07.2019 09:58:29
308,8 KB
Проект на договор
публикуван на: 26.07.2019 09:58:29
293,3 KB
Документация и образци
публикуван на: 26.07.2019 09:58:29
979,4 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 25.07.2019 14:42:13
6,7 MB
Решение № РД 24-99/22.07.2019 г.
публикуван на: 25.07.2019 14:42:13
4,3 MB

Краен срок за подаване на оферта

16.09.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

16.09.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.