Упражняване на строителен надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Договор за подизпълнение
публикуван на: 08.10.2021 14:01:55
1,5 MB
Обявление приключен договор
публикуван на: 16.08.2021 15:50:18
1,5 MB
Доклад
публикуван на: 26.10.2020 14:18:38
2,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 20.07.2020 13:48:40
231,1 KB
Договор
публикуван на: 20.07.2020 13:48:40
3,1 MB
Решение за класиране № 24-70/08.05.2020 г.
публикуван на: 11.05.2020 16:01:27
1,7 MB
Протокол №6
публикуван на: 11.05.2020 16:01:27
987,2 KB
Протокол №5
публикуван на: 11.05.2020 16:01:27
853,3 KB
Протокол №4
публикуван на: 11.05.2020 16:01:27
943,1 KB
Протокол №3
публикуван на: 11.05.2020 16:01:27
1,0 MB
Протокол №2
публикуван на: 11.05.2020 16:01:27
1017,5 KB
Протокол №1
публикуван на: 11.05.2020 16:01:27
1,1 MB
Част ОВК нова
публикуван на: 08.08.2019 17:24:06
2,5 MB
Част електрическа нова
публикуван на: 08.08.2019 17:24:06
2,8 MB
Част архитектура нова
публикуван на: 08.08.2019 17:24:06
5,0 MB
Решение за изменение № РД24-108/08.08.2019 г.
публикуван на: 08.08.2019 17:24:06
3,2 MB
ИД част ПБ
публикуван на: 26.07.2019 10:10:52
1,6 MB
ИД част ОВК
публикуван на: 26.07.2019 10:10:52
2,6 MB
ИД част електрическа
публикуван на: 26.07.2019 10:10:52
6,3 MB
ИД част ЕЕ
публикуван на: 26.07.2019 10:10:52
2,2 MB
ИД част ВиК
публикуван на: 26.07.2019 10:10:52
1,5 MB
ИД конструктивно становище
публикуван на: 26.07.2019 10:10:52
1,5 MB
ИД част архитектура
публикуван на: 26.07.2019 10:10:52
8,0 MB
ЕЕДОП
публикуван на: 26.07.2019 10:10:52
83,5 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 26.07.2019 10:10:52
294,3 KB
Проект на договор
публикуван на: 26.07.2019 10:10:52
299,0 KB
Документация и образци
публикуван на: 26.07.2019 10:10:52
374,2 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 25.07.2019 14:47:16
6,0 MB
Решение № РД 24-98/22.07.2019 г.
публикуван на: 25.07.2019 14:47:16
4,4 MB

Краен срок за подаване на оферта

02.09.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.09.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.