Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция № 1:  Хляб и хлебни изделия;
Обособена позиция № 2: Млечни произведения.

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособени позиции №1 и №2
публикуван на: 07.10.2019 12:08:40
303,9 KB
Решение №РД 24-136 от 18.09.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №2
публикуван на: 18.09.2019 16:26:42
1,6 MB
Решение №РД 24-135 от 18.09.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №1
публикуван на: 18.09.2019 16:26:42
1,5 MB
Доклад от 11.09.2019 г.
публикуван на: 18.09.2019 16:26:42
1,7 MB
Протокол №3 от дата 11.09.2019 г.
публикуван на: 18.09.2019 16:26:42
2,0 MB
Протокол №1 от дата 27.08.2019 г.
публикуван на: 18.09.2019 16:26:42
1,5 MB
Протокол от 28.08.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 30.08.2019 15:59:33
2,2 MB
Решение № РД 24-100 от 22.07.2019 г. за откриване на поръчка
публикуван на: 25.07.2019 15:02:52
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 25.07.2019 15:02:52
405,0 KB
Документация и образци
публикуван на: 25.07.2019 15:02:52
1,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

26.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.08.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.