Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция № 1:  Хляб и хлебни изделия;
Обособена позиция № 2: Млечни произведения.

Документация

Файл Размер
Решение № РД 24-100 от 22.07.2019 г. за откриване на поръчка
публикуван на: 25.07.2019 15:02:52
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 25.07.2019 15:02:52
405,0 KB
Документация и образци
публикуван на: 25.07.2019 15:02:52
1,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

26.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.08.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.