“Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обект - Парк "Света Гора"; Обособена позиция 2 - обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново.”

Статус: Отворена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 09.07.2019 16:26

№ в РОП/ПОП: 00073-2019-0037

Документация

Файл Размер
Проект на договор
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
139,0 KB
Ценово предложение
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
14,8 KB
Техническо предложение
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
14,8 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
15,4 KB
Заявление за участие
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
12,3 KB
ЕЕДОП
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
77,6 KB
ПОКАНА ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
128,5 KB
ПОКАНА БОЙДИП
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
128,5 KB
ПОКАНА БИЗНЕС СЕКЮРИТИ
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
129,5 KB
Решение № РД 24-94/09.07.2019 г.
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
3,8 MB

Краен срок за подаване на оферта

19.07.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.07.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.