“Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обект - Парк "Света Гора"; Обособена позиция 2 - обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново.”

Статус: Възложена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор
публикуван на: 12.04.2021 16:52:43
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 08.10.2019 14:21:18
246,3 KB
Договор от 13.09.2019 г. с "Бойдип" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 08.10.2019 14:21:18
1,9 MB
Решение за класиране по обособена позиция 2
публикуван на: 12.08.2019 16:04:41
440,7 KB
Решение за прекратяване на Обособена позиция 1
публикуван на: 12.08.2019 16:04:41
1,2 MB
Протокол №2
публикуван на: 12.08.2019 16:04:41
4,9 MB
Протокол №1
публикуван на: 12.08.2019 16:04:41
3,9 MB
Съобщение за отваряне на пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" и провеждане на преговори
публикуван на: 29.07.2019 15:57:10
1,9 MB
Проект на договор
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
139,0 KB
Ценово предложение
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
14,8 KB
Техническо предложение
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
14,8 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
15,4 KB
Заявление за участие
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
12,3 KB
ЕЕДОП
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
77,6 KB
ПОКАНА ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
128,5 KB
ПОКАНА БОЙДИП
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
128,5 KB
ПОКАНА БИЗНЕС СЕКЮРИТИ
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
129,5 KB
Решение № РД 24-94/09.07.2019 г.
публикуван на: 09.07.2019 16:37:29
3,8 MB

Краен срок за подаване на оферта

19.07.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.07.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.