„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново” по обособени позиции: Позиция №1 - Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка; Позиция №2 - Услуга по застраховане на имущество по договор за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първонач.ално залесяване на неземеделски земи” по „Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР), след възлагане”

Статус: Прекратена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 31.08.2016 16:31

№ в РОП/ПОП: 00073-2016-0032

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=747443&mode=view

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1 - НЯМА ВЪЗЛАГАНЕ
публикуван на: 06.01.2017 16:18:30
6,9 MB
Протокол №5 от 08.12.2016 г.
публикуван на: 19.12.2016 16:35:03
1,6 MB
Протокол №4 от 17.11.2016 г.
публикуван на: 19.12.2016 16:35:03
1,2 MB
Протокол №3 от 09.11.2016 г.
публикуван на: 19.12.2016 16:35:03
1,6 MB
Протокол №1 от 27.09.2016 г.
публикуван на: 19.12.2016 16:35:03
817,6 KB
Решение №РД 24-69/19.12.2016 г. за прекратяване на процедура
публикуван на: 19.12.2016 16:35:03
3,1 MB
Съобщение №9100-00-143/05.12.2016 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 05.12.2016 10:26:12
488,9 KB
Протокол №2 от 06.10.2016 г.
публикуван на: 10.10.2016 16:17:30
1,5 MB
Разяснение с изх. № 9100-00-95/08.09.2016 г. по документацията за участие
публикуван на: 08.09.2016 12:30:40
717,5 KB
Документация за участие
публикуван на: 31.08.2016 16:29:13
698,5 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 31.08.2016 16:29:13
178,7 KB
Решение РД 24-51 от дата 31.08.2016 г.
публикуван на: 31.08.2016 16:29:13
67,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

21.09.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.09.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.