Закупуване на 4 броя автомати за талони за платено паркиране

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 22.10.2018 12:14

№ в РОП/ПОП: 9082168

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082168

Оферти се представят на адреса на управление на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, гр. Велико Търново:
гр. Велико Търново, ул. "Цар Тодор Светослав” №1, вх. А, ет. 4.

Документация

Файл Размер
Съобщение № АСД-02-532 от 05.12.2018 г. по чл. 193 от ЗОП за прекратяване възлагането на обществената поръчка
публикуван на: 05.12.2018 16:52:07
1,5 MB
Протокол № 2 от 30.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.12.2018 16:52:07
1,7 MB
Протокол № 1 от 12.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.11.2018 15:15:56
1,8 MB
Съобщение № АСД-02-488 от 01.11.2018 г. във връзка с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП
публикуван на: 01.11.2018 11:12:03
1,4 MB
Обява №ОБ-2 от 22.10.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 22.10.2018 12:17:47
593,4 KB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 22.10.2018 12:17:47
328,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

29.10.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

29.10.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.