Доставка на употребяван автомобил тип „пикап“ и употребяван трактор за нуждите на ОП „Зелени системи“ по обособени позиции

Статус: Прекратена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция 1: „Доставка на употребяван автомобил „пикап“, съгласно техническа спецификация"
Обособена позиция 2: „Доставка на употребяван трактор с прикачен инвентар за косене и кастрене, съгласно техническа спецификация"

Документация

Файл Размер
Обявлениен за възложена поръчка - прекратяване
публикуван на: 31.10.2016 10:45:43
341,2 KB
Решение №РД 24-59 от 07.10.2016 г. за прекратяване
публикуван на: 07.10.2016 15:39:24
99,2 KB
Документация и образци
публикуван на: 21.09.2016 14:18:12
392,3 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 21.09.2016 14:18:12
415,3 KB
Решение № РД 24-54 от 21.09.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 21.09.2016 14:18:12
226,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

27.10.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.10.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.