„Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие”, Обособена позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

Статус: Възложена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 14.09.2016 09:35

№ в РОП/ПОП: 00073-2016-0034

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=748907&mode=view

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 03.01.2017 16:36:37
303,0 KB
Договор от 05.12.2016 г. с Мобилтел АД за обособ. позиция 1
публикуван на: 03.01.2017 16:36:37
464,0 KB
Обявление за възложена поръчка прекратена позиция
публикуван на: 07.12.2016 13:56:51
157,4 KB
Решение №РД 24-63 от 17.11.2016 г. за прекратяване на обособ. позиция 2
публикуван на: 17.11.2016 14:42:02
111,9 KB
Заповед №РД 22-2194 от 17.11.2016 г. за класиране
публикуван на: 17.11.2016 14:42:02
124,4 KB
Протокол №4 от 16.11.2016 г.
публикуван на: 17.11.2016 14:42:02
957,5 KB
Протокол №3 от 11.11.2016 г.
публикуван на: 17.11.2016 14:42:02
951,6 KB
Протокол №1 от 06.10 2016 г.
публикуван на: 17.11.2016 14:42:02
213,1 KB
Съобщение за отваряне на цени № 9100-00-133/11.11.16 г.
публикуван на: 11.11.2016 15:27:02
222,6 KB
Протокол по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП
публикуван на: 25.10.2016 14:23:22
709,5 KB
Разяснение 91-00-90 от 30.09.16 г.
публикуван на: 30.09.2016 15:35:45
233,2 KB
Документация за участие
публикуван на: 14.09.2016 15:18:24
532,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 14.09.2016 15:18:24
177,5 KB
Решение РД 24-53 от 14.09.16 г.
публикуван на: 14.09.2016 15:18:24
67,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

05.10.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.10.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.