Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 16.05.2017 20:47

№ в РОП/ПОП: 9064365

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064365

Обособени позиции:

Позиция №2 – „Административна сграда на Община Велико Търново, Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, в т.ч. и счетоводството на „Център за социални услуги“; Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, в т.ч.и счетоводство; ОП „Зелени системи“, ОП „Реклама – Велико Търново”, ОП „Спортни имоти и прояви”

Позиция №3 – „Кметства към Община Велико Търново, по приложен списък“

Документация

Файл Размер
Договор от 01.09.2017 г. с "Асап" ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 29.09.2017 16:21:33
728,8 KB
Протокол №2 от 24.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.07.2017 16:26:57
886,2 KB
Протокол №1 от 30.05.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.06.2017 15:35:07
994,8 KB
Съобщение №91-00-156 от 26.05.2017 г. на основание чл.188, ал.2 от ЗОП
публикуван на: 26.05.2017 14:52:02
80,2 KB
Документация
публикуван на: 16.05.2017 20:54:40
640,0 KB
Обява №ОБ-9 от 16.05.2017 г. за обществена поръчка
публикуван на: 16.05.2017 20:54:40
768,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

29.05.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

29.05.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.