ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9008733 Изготвяне на работни проекти, с цел кандидатстване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. по позиции".

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 15.11.2012 16:13

„Изготвяне на работни проекти, с цел кандидатстване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. по позиции на следните обекти:

Позиция 1:

1. Парк „Марно поле – обновяване на площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система.

2. Парк „Руски гробища” – изграждане на улично осветление, поливна система, ограда.

3. Парк „Никола Габровски” – спортна площадка, ограда и поливна система и ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК.

4. Парк „Акация” – поливна система.

5. Парк „Бузлуджа” – алейна мрежа и поливна система.

6. Благоустрояване на парково пространство пред ДКС „Васил Левски”.

7. Довършителни дейности по благоустрояване на кв. 231 (ограда).

8. Благоустрояване на междублокови пространства в кв. „Бузлуджа”.

9. Спортна площадка на ул. „Проф. Илия Янулов”.

Позиция 2:

1. Тротоарна настилка около парк „Майка България” - допълнение към част „Архитектура”

Документация

Файл Размер
Уведомление за изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
432,8 KB
Методика
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
58,8 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
157,5 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
94,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

23.11.2012 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.11.2012 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.